• नेबनर (4)

COVID-19 उपाय

COVID-19 उपाय

 • pdf
  SARS-CoV-2 प्रकारांच्या निरीक्षणावर विधान
 • pdf
  SARS-CoV-2 न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडी रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज इन्सर्ट
 • pdf
  SARS-CoV-2 अँटीजेन सॅलिव्हा लॉली चाचणीचे पॅकेज घाला
 • pdf
  COVID-19 IgGIgM रॅपिड टेस्ट कॅसेट (WBSP) EN चे पॅकेज इन्सर्ट
 • pdf
  SARS-CoV-2 आणि Influenza A+B अँटीजेन कॉम्बो टेस्ट कॅसेट EN FR DE IT चे पॅकेज इन्सर्ट
 • pdf
  SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज इन्सर्ट (ऑरोफॅरिंजियल, नासोफरींजियल, नाक स्वॅब) EN
 • pdf
  SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज इन्सर्ट (ऑरोफॅरिंजियल, नासोफरींजियल, नाक स्वॅब) एफआर
 • pdf
  SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेट (लाळ) EN चे पॅकेज इन्सर्ट संपादित करा
 • pdf
  स्व-चाचणीसाठी SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेट (OTC CE1434) CZ चे संपादन पॅकेज इन्सर्ट काढा
 • pdf
  स्व-चाचणीसाठी SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज इन्सर्ट संपादित करा (OTC CE1434) DE
 • pdf
  स्वयं-चाचणीसाठी SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज घाला (OTC CE1434) EN
 • pdf
  स्व-चाचणीसाठी SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज इन्सर्ट संपादित करा (OTC CE1434) ES
 • pdf
  स्वयं-चाचणीसाठी SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज घाला (OTC CE1434) FR
 • pdf
  स्वयं-चाचणीसाठी SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज घाला (OTC CE1434) HR
 • pdf
  स्वयं-चाचणीसाठी SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज घाला (OTC CE1434) IT
 • pdf
  स्वयं-चाचणीसाठी SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज घाला (OTC CE1434) NL
 • pdf
  स्वयं-चाचणीसाठी SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज घाला (OTC CE1434) PL
 • pdf
  स्व-चाचणीसाठी SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेट (OTC CE1434) PT चे संपादन पॅकेज इन्सर्ट काढा
 • pdf
  स्वयं-चाचणीसाठी SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज घाला (OTC CE1434) RO
 • pdf
  स्वयं-चाचणीसाठी SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज घाला (OTC CE1434) SL
 • pdf
  स्वयं-चाचणी TGA साठी SARS-CoV-2 अँटीजेन रॅपिड टेस्ट कॅसेटचे पॅकेज घाला